Obiectivul general

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 350 de persoane din Regiunea  Nord – Est în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea înființării a 43 de noi întreprinderi cu profil non-agricol  în zona urbană și crearea a 86 de noi locuri de muncă.

Obiectiv specific 1

Creșterea nivelului de informare și conștientizarea privind importanța antreprenoriatului ca și opțiune de carieră cu accent pe necesitatea de formare antreprenorială, oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea prin organizarea unei caravane în Regiunea de Nord-Est cu 2 evenimente în fiecare județ.

Obiectiv specific 2

Îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 346 persoane eligibile din Regiunea de Nord-Est, prin implementarea unui program de formare antreprenorială, recunoscut ANC cu o durată de 42 de ore.

Obiectiv specific 3

Creșterea numărului de persoane care demarează noi afaceri cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est, reprezentând cel puțin 12,28% din total GT, cu scopul creării de minim 86 locuri de muncă, prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

Obiectiv specific 4

Consolidarea cunoștințelor și competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru 43 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate prin efectuarea de stagii de practică și participarea la un program de mentorat și consiliere.

Obiectiv specific 5

Înființarea a 43 de noi întreprinderi prin acordarea unei subvenții pentru funcționare și dezvoltare în vederea creării a minim 2 locuri de muncă pentru fiecare întreprindere.

Obiectiv specific 6

Asigurarea dezvoltării și sustenabilității celor 43 de întreprinderi finanțate prin derularea unui program de monitorizare.

Start typing and press Enter to search