Consultanță – consiliere

 In Succes

În luna aprilie 2019 echipa de proiect a citit și analizat caietele și rapoartele stagiilor de practică desfășurate de câștigătorii concursului planurilor de afaceri.

Pentru fiecare dintre cei 43 câștigători s-au organizat ședințe de consiliere și consultanță.

În cadrul ședinței de consilere s-au elaborat o serie de recomandări ăn funcție de diferențele și comparațiile făcute ăn caietul de practică, cu scopul de a îmbunătăți aspectele rezultate ca fiind deficitare pe durata stagiului de practică. Acestea au fost incluse într-o fișă de consilere.

În cadrul ședinței de consultanță  au fost prezentate recomandări ce ar trebui puse în practică în momentul demarării și implementării afacerii, în măsura în care acestea nu modifică obiectivele și indicatorii deja stabiliți în planurile de afaceri câstigătoare. Au fost incluse într-o fișă de consultanță.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search