GRUP TINTA – CONDITII :

Criteriile de eligibilitate pentru selecţia persoanelor care îşi manifestă intenţia de înscriere la activitățile proiectului sunt:

  1. să fie persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban;
  2. să aibă domiciliul/reședința în mediul rural sau urban din Regiunea de Nord-Est;
  3. să fie persoane inactive (studenți, masteranzi, tineri absolvenți), persoane angajate sau șomeri ce doresc să inițieze activități independente din regiunea Nord-Est;
  4. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru Axa prioritară 3 Operatiunea 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
  5. să aibă studii medii (absolvent de învățământ minim obligatoriu)
  6. să aibă dosarul de înscriere corespunzător din punct de vedere al completitudinii și corectitudinii.

 

Minim 150 din cei selectați vor fi persoane angajate, minim 160 persoane inactive cu accent pe studenți și minim 40 persoane șomere, având domiciliul în județele regiunii de dezvoltare Nord-Est.

 

Selectarea și înscrierea în grupul țintă se va face în două etape, prima fiind eliminatorie.

Start typing and press Enter to search