Activitățile proiectului

A.0.1. Managementul proiectului

A.0.2. Informare și publicitate a proiectului

A.0.2.1. Organizare de conferințe de presă la începutul implementării proiectului și la sfârșitul proiectului.

A.0.2.2. Intreținere pagină web și realizare de newsletter trimestrial.

A.I.1 Dezvoltarea și implementarea unei campanii integrate de informare și conștientizare privind metodologia de selecție a grupului țintă, programul de formare antreprenorială, calendarul cursurilor ce vor fi organizate în Regiunea Nord-Est și a condițiilor de participare pentru persoanele interesate și ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.

A.I.1.1. Campanie locală de informare în presă, radio și on-line, precum și în diferite rețele de socializare.

A.I.1.2. Caravana de informare și conștientizare în rândul publicului larg.

A.I.2 Activități necesare identificării și selectării grupului țintă în vederea participării la programul de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ce va fi organizat în Regiunea Nord-Est.

A.I.2.1. Realizarea metodologiei de selectare a grupului țintă.

A.I.2.2. Evaluarea candidaturilor primite pe baza metodologiei.

A.I.3 Activități de formare profesională în vederea dezvoltării și consolidării competențelor antreprenoriale.

A.I.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

A.I.4.1. Prezentarea criteriilor și a modalităților de selecție.

A.I.4.2. Organizarea unui concurs de planuri de afaceri in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și selectarea a 43 planuri de afaceri.

A.I.5 Efectuarea stagiilor de practică de către persoanele din grupul țintă, ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis.

 A.I.5.1. Semnarea de acorduri de colaborare cu intreprinderi ce desfășoară activități economice in Regiunea Nord-Est.

A.I.5.2. Organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică.

A.I.5.3. Evaluarea rezultatelor activității celor 43 de persoane din grupul țintă.

A.II.1 Furnizarea unui program integrat de servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat celor 43 de persoane din grupul țintă ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis.

A.II.1.1. Realizarea ședințelor de consiliere și consultanță cu persoanele a căror proiecte au fost selectate.

A.II.1.2. Organizarea unui eveniment în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis.

A.II.2 Înființarea și demararea funcționării celor 43 de întreprinderi ce vor implementa planurile de afaceri prin acordarea unei subvenții – ajutor de minimis.

A.II.2.1. Acordare sprijin în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare.

A.II.2.3. Acordare sprijin pentru întocmirea declarațiilor inițiale obligatorii.

A.II.3 Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 43 de idei de afaceri prin intermediul Centrului pentru Sprijinirea afacerilor care funcționează în cadrul structurilor Solicitantului, ca și mecanism de sprijinire și promovare.

A.II.3.1. Planificarea vizitelor de monitorizare.

A.II.3.2. Realizarea fișelor de monitorizare tehnică si financiară.

A.II.3.3. Realizarea fișelor de monitorizare a strategiei de marketing.

A.II.3.4. Monitorizarea activităților implementate privind temele secundare FSE.

A.II.4 Decontarea de către Solicitant a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectelor.

A.II.4.1. Semnarea contractelor pentru acordarea subvențiilor.

A.II.4.2. Instrucțiuni privind efectuarea plăților și întocmirea cererilor de rambursare.

A.II.4.3. Efectuarea plăților conform contractelor și verificarea dosarelor de rambursare.

 

A.III.1. Realizarea programului de monitorizare a sustenabilității celor 43 de întreprinderi finanțate pentru funcționarea și dezvoltarea acestora.

A.III.4.1. Verificarea rapoartelor tehnico-financiare întocmite de cei 43 de antreprenori.

A.III.4.2. Verificarea la fața locului a realității și conformității cheltuielilor incluse în cererile de rambursare.

A.III.4.3. Rapoarte de monitorizare care vor cuprinde o descriere a vizitelor organizate și recomandările pe care fiecare antreprenor va trebui să le implementeze după caz.

Start typing and press Enter to search