ACTIVITATI REZULTATE
A.0.1. Activitatea transversala Managementul proiectului
A.0.1.1. Coordonarea generala a proiectului. Monitorizare, control si evaluare 1 metodologie detaliata de implementare si evaluare a proiectului
1 plan detaliat al proiectului elaborat lunar
A.0.1.2 Coordonarea financiara a proiectului, inclusiv inregistrari contabile si raportari financiare, selectia expertilor din proiect, intocmirea fiselor de post,incheierea contractelor de munca, pregatirea si realizarea achizitiilor prevazute in proiect Echipa de implementare functionala (experti selectati, fise de post si contracte individuale de munca semnate cu atributiile fiecarui membru al echipei)
1 plan detaliat de achizitii necesare in proiect
A.0.2. Activitatea transversala de informare si publicitate a proiectului
A.0.2.1. Elaborarea planului de comunicare si diseminare a proiectului 1 plan de comunicare si diseminare elaborat
A.0.2.2. Actualizarea si intretinerea paginei web realizata de Beneficiar in cadrul apelului pentru propuneri de proiecte Romania Start-up O pagina web actualizata, dezvoltata si intretinuta
O sectiune dedicata proiectului realizata pe pagina web a Partenerului 1
A.0.2.3. Realizarea de newslettere electronice trimestriale 12 newslettere difuzate la un numar de peste 500 de contacte relevante pentru proiect.
A.0.2.4. Organizarea a doua conferinte de presa , una la inceputul implementarii proiectului si cea de-a doua la finalul proiectului 4 afise
40 pliante
40 pixuri
2 anunturi de presa publicate inainte de desfasurarea conferintelor
2 articole de presa publicate dupa desfasurarea conferintelor
A.0.3. Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
A.0.3.1. Decontarea cheltuielilor indirecte rata forfetara – Solicitant Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara – Beneficiar realizata
A.0.3.2. Decontarea cheltuielilor indirecte rata forfetara – Partener 1 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara – Partener 1 realizata
A.I.1 Dezvoltarea si implementarea unei campanii integrate de informare si constientizare privind metodologia de selectie a grupului tinta, programul de formare antreprenoriala, calendarul cursurilor ce vor fi organizate in Regiunea Nord-Est si a conditiilor de participare pentru persoanele interesate si ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului Cel putin 400 de persoane informate si constientizate despre oportunitatile antreprenoriatului, programul de formare antreprenoriala si despre conditiile de participare
A.I.1.1 Analiza si elaborarea metodologiei  de desfasurare a Campaniei Integrate de promovare si constientizare O metodologie privind desfasurarea Campaniei integrate de promovare (resurse umane, resurse materiale, resurse de timp).
A.I.1.2. Organizarea si desfasurarea campaniei locale de informare in presa, radio si on-line, precum si pe diferite retele de socializare 1 media plan pentru Regiunea de dezvoltare vizata in proiect
1 anunt publicat de cca. 30 de ori in presa scrisa
1 spot audio realizat si difuzat de 60 ori
1 campanie de promovare in mediul on-line si pe social media implementata pe diferite retele de socializare
 1 raport de evaluare a campaniei locale de informare elaborat
A.I.1.3. Organizarea unei caravane de informare si constientizare in randul publicului larg (persoane fizice care intentioneaza sa deschida o afacere nonagricola in mediul urban si care au resedinta sau domiciliul intr-unul din judetele din Regiunea de implementare), elaborarea si tiparirea materialelor necesare pentru desfasurarea caravanelor 400 de kit-uri de materiale pentru caravana tiparite si difuzate (pliant, buletin informativ, CD cu film de prezentare)
2 roll-up
78 afise informatii esentiale
1 caravana de informare si constientizare desfasurata in Regiunea de Dezvoltare vizata de proiect – 12 evenimente organizate (cate doua in fiecare judet) in judetele:
Neamt – Piatra Neamt
Neamt – Roman
Suceava – Suceava
Suceava – Gura Humorului
Botosani – Botosani
Botosani – Dorohoi
Iasi – Iasi
Iasi – Pascani
Bacau – Bacau
Bacau – Onesti
Vaslui – Vaslui
Vaslui – Barlad
1 chestionar de evaluare elaborat si aplicat participantilor
1 raport de evaluare a caravanelor
A.I.2. Activitati necesare identificarii si selectarii grupului tinta in vederea participarii la programul de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ce va fi organizat in Regiunea Nord-Est 346 de persoane selectate si introduse in grupul tinta in vederea participarii la programul de formare antreprenoriala
A.I.2.1. Detalierea metodologiei privind selectarea grupului tinta si realizarea instrumentelor necesare pentru selectarea grupului tinta O metodologie detaliata privind selectarea grupului tinta in vederea participarii la programul de formare profesionala
1 set de instrumente pentru selectarea grupului tinta elaborat
A.I.2.2. Evaluarea candidaturilor primite pe baza metodologiei realizata la subactivitatea A.I.2.1. 1 Raport de evaluare a candidaturilor
Cel putin 346 de candidaturi evaluate in vederea selectarii pentru participarea la programul de formare profesionala
1 lista de rezerva intocmita
346 de persoane selectate sa participe la programul de formare
1 calendar de formare profesionala
Cca. 18 grupe de cursanti formate a cate cca. 20 de participanti grup tinta in medie
346 de dosare individuale privind inregistrarea in grupul  tinta al proiectului
A.I.3. Activitati de formare profesionala în vederea dezvoltarii si consolidarii competentelor antreprenoriale 346 de certificate de absolvire recunoscute ANC acordate celor 346 de persoane care au participat la un program de formare antreprenoriala cu o durata de 42 de ore
A.I.3.1. Realizarea suportului de curs si a instrumentelor utilizate in procesul de formare Un suport de curs multiplicat in 346 de exemplare (format hartie si electronic – DVD) si instrumentele necesare in procesul de formare
1 set de instrumente utilizate in procesul de formare (chestionar de satisfactie a cursantilor, liste de prezenta)
A.I.3.2. Furnizarea programului de formare pentru competente antreprenoriale autorizat ANC Cca. 18 sesiuni de formare profesionala desfasurate
Min 346 de persoane instruite si certificate ANC
Min 346 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC;
Min 346 de planuri de afaceri elaborate de catre participantii la cursurile de formare antreprenoriala
A.I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului 43 de planuri de afaceri selectate in urma participarii la un concurs de planuri de afaceri in vederea acordarii unui ajutor de minimis in cadrul Schemei Romania Start-up Plus
A.I.4.1. Detalierea metodologiei de selectie a planurilor de afaceri, cu prezentarea criteriilor si a modalitatii de selectie O metodologie detaliata privind procesul de selectie a planurilor de afaceri
A.I.4.2. Stabilirea componentei juriului de selectie a planurilor de afaceri O comisie de selectie a ideilor de afaceri formata din 7 membri
1 Regulament de functionare al juriului.
A.I.4.3. Organizarea si desfasurarea procesul de selectie a planurilor de afaceri prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, precum si selectarea a 43 de planuri de afaceri (cel putin 2 pentru fiecare din judetele: Neamt, Suceava, Botosani, Iasi, Bacau si Vaslui) in vederea finantarii in cadrul schemei de minimis Romania Start-up 1 proces de selectie a planurilor de afaceri prin organizarea unui concurs desfasurat
Min 43 grile de evaluare
Cca. 4 procese verbale de evaluare intocmite de comisia de evaluare
1 lista cu 43 persoane din grupul tinta a caror planuri de afaceri au fost evaluate pentru a primi finantare in cadrul schemei de minimis
1 lista de rezerva cu cel putin 15 planuri de afaceri.
A.I.5. Efectuarea stagiilor de practica de catre persoanele din grupul tinta, ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis 43 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate sprijinite, prin facilitarea organizarii unui stagiu de practica cu o durata de 40 de ore fiecare
A.I.5.1. Identificarea si semnarea acordurilor de colaborare cu intreprinderi
care desfasoara activitati economice in Regiunea Nord-Est.
cca. 43 de acorduri de colaborare intre Solicitant si fiecare întreprindere care va primi persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate, in vederea realizarii stagiilor de practica.
A.I.5.2. Elaborarea de materiale suport pentru desfasurarea stagiului de practica 1 Ghid de practica elaborat
A.I.5.3. Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru 43 de persoane din grupul tinta ale caror idei de afaceri au fost selectate in vedere acordarii ulterioare a ajutorului de minimis 43 de conventii privind efectuarea stagiului de pregatire practica
43 de persoane care au participat la un stagiu de practica cu durata de 40 de ore
43 de caiete de practica completate
A.I.5.4. Evaluarea rezultatelor activitatii celor 43 de persoane din grupul tinta ale caror idei de afaceri au fost selectate in vedere acordarii ulterioare a ajutorului de minimis la stagiul de pregatire 43 de rapoarte de evaluare a rezultatelor activitatii privind stagiile de practica elaborate/rapoarte de stagiu de practica.
A.II.1. Furnizarea unui program integrat de servicii personalizate de consiliere, consultanta si mentorat celor 43 de persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vedere acordarii ulterioare a ajutorului de minimis Completarea cunostintelor si informatiilor dobandite de cele 43 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate sprijinite prin participarea la un program integrat de servicii personalizate de consiliere, consultanta si mentorat
A.II.1.1. Organizarea a 43 sedinte de consiliere (cate una pentru fiecare persoana) cu persoanele din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate 43 de sedinte de consiliere organizate si desfasurate
A.II.1.2. Organizarea a 43 de sedinte de consultanta (cate una pentru fiecare persoana) cu persoanele din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate 43 de sedinte de consultanta organizate si desfasurate
A.II.1.3. Organizarea unui eveniment de o zi cu participarea celor 43 de persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vedere acordarii ulterioare a ajutorului de minimis 1 eveniment de o zi organizat si desfasurat cu participare a 43 de persoane din grupul tinta, precum si a celorlalti invitati
1 raport al evenimentului realizat
1 document – “Propuneri pentru imbunatatirea mediului antreprenorial la nivel local si regional”
A.II.2. Infiintarea si demararea functionarii celor 43 de întreprinderi ce vor implementa planurile de afaceri prin acordarea unei subventii – ajutor de minimis 43 de dosare de inmatriculare care contin urmatoarele: act constitutiv, cerere de inmatriculare, declaratie pe propria raspundere, act detinere spatiu sediul social
A.II.2.1. Asigurarea de sprijin pentru intocmirea dosarelor de inmatriculare pentru 43 de intreprinderi la institutiile statului responsabile 43 de dosare de inmatriculare care contin urmatoarele: act constitutiv, cerere de inmatriculare, declaratie pe propria raspundere, act detinere spatiu sediul social.
A.II.2.2. Acordarea de sprijin in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare pentru desfasurarea activitatiilor ce vor fi incluse in domeniul de activitate al celor 43 de intreprinderi max.43 de dosare care contin documentatia pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru desfasurarea activitatiilor incluse in domeniul de activitate.
A.II.2.3. Acordare de sprijin pentru intocmirea declaratiilor initiale obligatorii care se vor depune la ANAF pentru cele 43 de intreprinderi infiintate in cadrul activitatii A.II.2.1. 43 de seturi de declaratii initiale obligatorii pregatite in vederea depunerii la ANAF.
A.II.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 43 de idei de afaceri prin intermediul Centrului pentru Sprijinirea afacerilor care functioneaza in cadrul structurilor Solicitantului, ca si mecanism de sprijinire si promovare. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 43 de intreprinderi finantate in vederea indeplinirii si mentinerii indicatorilor prevazuti in proiect
A.II.3.1. Realizarea metodologiei pentru implementarea activitatilor de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si integrarea acesteia in procedurile interne de functionare a Centrului pentru Sprijinirea afacerilor care functioneaza in cadrul structurilor Solicitantului Realizarea unei metodologii de monitorizare
Realizarea unei planificari a vizitelor de monitorizare
A.II.3.2. Monitorizarea celor 43 de persoane in implementarea si dezvoltarea planurilor de afaceri selectate si finantate, efectuarea cheltuielilor si realizarea achizitiilor prin activitati de supervizare si verificare, la distanta si la fata locului 43 de fise de monitorizare tehnica si financiara completate
43 de vizite de monitorizare organizate (cel putin 1 la fiecare intreprindere)
Minim 86 de locuri de munca create in cadrul firmelor nou infiintate
A.II.3.3. Monitorizarea celor 43 de persoane in implementarea strategiei de marketing conform planurilor de afaceri selectate si finantate, prin activitati de supervizare si verificare, la distanta si la fata locului 43 de fise de monitorizare a strategiei de marketing completate
43 de vizite de monitorizare organizate (cel putin 1 la fiecare intreprindere).
A.II.3.4. Monitorizarea celor 43 de persoane in implementarea activitatilor cuprinse in planurile de afaceri selectate si finantate care promoveaza temele secundare FSE, prin activitati de supervizare si verificare, la distanta si la fata locului 43 de fise de monitorizare a activitatilor implementate privind temele secundare FSE completate
43 de vizite de monitorizare organizate (cel putin 1 la fiecare intreprindere).
A.II.4. Decontarea de catre Solicitant a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectelor Semnarea a 43 de contracte pentru acordarea subventiilor si decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri aprobate
A.II.4.1. Pregatirea si semnarea contractelor pentru acordarea subventiilor in cadrul schemei de minimis 43 de contracte pentru acordarea subventiilor in cadrul schemei de minimis elaborate si semnate.
A.II.4.2. Elaborarea instructiunilor privind efectuarea platilor si intocmirea cererilor de rambursare privind decontarea sumelor
din cadrul schemei de minimis
1 set de instrumente de decontare privind efectuarea platilor si (decontarea) intocmirea cererilor de rambursare privind decontarea sumelor din cadrul schemei de minimis elaborat.
A.II.4.3. Efectuarea platilor conform contractului pentru acordarea subventiilor si verificarea dosarelor de rambursare Cca. doua transe de plati efectuate pentru fiecare dintre cele 43 de firme nou infiintate
2 rapoarte financiare elaborate pentru fiecare dintre cele 43 de firme infiintate in cadrul proiectului.
A.III.1. Realizarea programului de monitorizare a sustenabilitatii celor 43 de intreprinderi finantate pentru functionarea si dezvoltarea acestora 43 de intreprinderi functionale si 86 de locuri de munca create si existente in perioada de asigurare a sustenabilitatii
A.III.1.1. Realizarea metodologiei de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate elaborata
A.III.1.2. Verificarea rapoartelor tehnicofinanciare intocmite de catre cei 43 de antreprenori care au infiintat firme si care au primit subventie in cadrul schemei de minimis 43 rapoarte tehnico-financiare verificate
A.III.1.3. Verificarea la fata locului a realitatii si conformitatii cheltuielilor incluse in cererile de rambursare, a modului de indeplinire a indicatorilor prevazuti in cererea de finantare, prin organizarea a 43 de vizite de verificare la sediul intreprinderilor nou infiintate (o vizita/ intreprindere). 43 de vizite de verificare la fata locului organizate (cate 1 la fiecare întreprindere înfiintata)
A.III.1.4. Realizarea a 43 de rapoarte de monitorizare care vor cuprinde o descriere a vizitelor organizate in cadrul A.III.1.3 si a recomandarilor pe care fiecare antreprenor va trebuie sa le implementeze, dupa caz 43 de rapoarte de monitorizare elaborate, care vor cuprinde cele doua vizite realizate la nivelul fiecarei întreprinderi

Start typing and press Enter to search